Jak chronią szelki bezpieczeństwa w pracach wysokościowych?

Jak chronią szelki bezpieczeństwa w pracach wysokościowych?

W hurtowniach sprzedających artykuły BHP można znaleźć różne modele szelek bezpieczeństwa. Są przykłady tych prostych propozycji jak i tych bardziej rozbudowanych, przystosowanych do prac długotrwałych, ciężkich i w trudnych warunkach.

Czym są szelki bezpieczeństwa?

Są oprzyrządowaniem, które służy do ochrony osobistej. Ich zadaniem jest ścisła ochrona pracownika, który wykonuje pracę na wysokościach. Poprzez wykorzystanie konkretnych zaczepów, takie szelki ochronią przed upadkiem, jak również, w momencie kiedy do niego dojdzie, pomogą rozłożyć odpowiednio siły oddziałowujące na ciało człowieka w czasie upadku z wysokości.
Użytkowanie ich regulują konkretne normy.

Certyfikat bezpieczeństwa

Wszystkie szelki, używane do prac na wysokościach, powinny posiadać odpowiedni certyfikat CE i spełniać wymagane normy. Tylko szelki oznakowane zapewniają maksimum bezpieczeństwa. Dodatkowo każda para takich szelek posiada swoją książeczkę użytkowania, do której wpisuje się wszelkie informacje dotyczące napraw, kontroli i poszczególnych parametrów takich szelek bezpieczeństwa. Każda para takich szelek powinna być sprawdzana co 12 miesięcy i efekt takiej kontroli powinien być zawsze zapisywany.

Czym są szelki bezpieczeństwa?

Z czego zbudowane są szelki bezpieczeństwa?

Takie szelki zbudowane są z poszczególnych pasków z poliamidu. Paski te są odpowiednio zszyte ze sobą oraz połączone przy użyciu specjalnych metalowych klamer. Najprostsze modele klamer posiadają jeszcze, dodatkowo, klamrę grzbietową, która służy do połączenia z każdym dostępnym na rynku zaczepem.
Szelki bardziej rozbudowane posiadają dodatkowo pas biodrowy, wyposażony też w dodatkowe klamry. Inne rodzaje szelek mają też klamrę zaczepową na piersiach.

Jak wykorzystywać szelki?

Tego rodzaju uprząż zabezpiecza i chroni, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze dobrana. Dobrze pod względem rozmiaru jak i również pod względem rodzaju wykonywanych prac. Dodać też trzeba, że w miejscach, w których są bardzo trudne warunki pracy, zagrożone wybuchem i kontaktem z substancjami chemicznymi, używać trzeba specjalnych szelek, przystosowanych do konkretnych warunków pracy.

Jak chronią szelki bezpieczeństwa w pracach wysokościowych?

Kiedy mają zastosowanie?

Szelki bezpieczeństwa powinny być stosowane w pracach na wysokościach. Tego typu prace mają miejsce, kiedy:
– robi się renowację elewacji,
– układa się poszycie dachu, lub naprawia się dach,
– remontuje się mosty i estakady,
– czyści i myje się okna i rynny,
– ścina się drzewa,
– wykonuje prace budowlane bądź rozbiórkowe.
Takich przykładów prac na wysokościach jest bardzo wiele.