„Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie.” Łukasz Gawęda, globalnie o braku sensu życia.

kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie

W tym roku, na polskim rynku wydawniczym, pojawiła się książka autorstwa dr hab. Łukasza Gawędy, pt.: „Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie”. Wydana przez Wydawnictwo PWN, publikacja, na pewno zainteresuje osoby, które na co dzień mają do czynienia z problemami, z jakimi zmagają się inni ludzie. Dlatego można ją polecić terapeutą, jak i aktywnym zawodowo psychologom, którzy prowadząc swoje działania na rzecz niesienia pomocy, mogą dowiedzieć się dzięki „Kryzysowi psychicznemu w nowoczesnym świecie” wielu ciekawych, inspirujących rzeczy i  uzyskać odpowiedź, na nurtujące ich pytania. 

KONSEKWENCJE KRYZYSU PSYCHICZNEGO.

Mając na myśli zagadnienia kryzysu psychicznego, z reguły odwołujemy się do sytuacji pojedynczej jednostki, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, przerastającej jej umiejętności oraz zasób dostępnych możliwości. Ostre, przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej, nie jest niczym nowym i jest znane ludziom od zarania, jednak nadal prowadzi się nad nim padania, jak to ma miejsce w przypadku dr hab. Łukasza Gawędy, analizującego ten właśnie temat, ze względu na wciąż obecne niewiadome dotyczące kryzysu psychicznego. 

kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie

GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO, W OBLICZU BRAKU SENSU ŻYCIA

Czy jednak może zdarzyć się tak, że borykanie się z zakłóceniem równowagi, dotyczy całego, globalnego społeczeństwa? O tym właśnie mówi i w przystępny sposób, wyjaśnia książka „Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie” (https://ksiegarnia.pwn.pl/Kryzys-psychiczny-w-nowoczesnym-swiecie,914098459,p.html).  Autor z pełnym znawstwem opisuje, nękające współczesny świat doświadczenia traumy oraz braku mocy sprawczej, występujące coraz powszechniej. Do tego stopnia obserwowalnych tendencjach załamania globalnego społeczeństwa, że można obecnie mówić, o nękającym współczesną ludzkość kryzysie psychicznym.