Zalety i wady środków ochrony roślin

Zalety i wady środków ochrony roślin

Zaletą stosowania środków ochrony roślin jest to, że dzięki nim uprawy będą wolne od szkodników. Wadą stosowania środków ochrony roślin jest to, że niektóre z nich mogą zaszkodzić środowisku lub zwierzętom gospodarskim. Istnieje kilka różnych rodzajów środków ochrony roślin dostępnych dla hodowców, którzy muszą utrzymać swoje pola wolne od szkodników przez cały sezon wegetacyjny. Na szczęście technologia rozwinęła się do tego stopnia, że istnieją skuteczne, niedrogie rozwiązania chroniące rośliny przed szkodnikami i chorobami (i tak, nawet chwastami) przy użyciu kontrolowanych produktów znanych jako „środki ochrony roślin”. Stosowanie tych produktów może pomóc w zabezpieczeniu uprawy przed szkodliwymi owadami, grzybami, nicieniami i innymi szkodnikami, które w przeciwnym razie miałyby niszczący wpływ na plony lub spowodowałyby straty ekonomiczne, gdyby nie były kontrolowane.

Co to są środki ochrony roślin?

Są to produkty aplikowane przez sprzęt do zwalczania szkodników na polach. Obejmują one pestycydy, fungicydy, herbicydy i inne. Niektóre z nich są stosowane w połączeniu, aby zapewnić ochronę przed całą gamą szkodników i chorób. Pestycydy są regulatorami wzrostu roślin. Środki ochrony roślin z Ogrodniczy działają poprzez zaburzenie procesów biologicznych innych organizmów. Fungicydy są stosowane do zwalczania chorób grzybowych w uprawach, takich jak werticilium i mączniak rzekomy. Istnieją herbicydy, które zabijają chwasty szerokolistne, a także herbicydy, które zabijają trawy. Niektóre herbicydy są obecnie stosowane przed sadzeniem, aby pomóc rolnikom prowadzącym działalność na małą skalę w zwalczaniu chwastów.

środki ochrony roślin

Jak działają środki ochrony roślin?

Zabijają szkodniki poprzez uszkodzenie ich komórek. Kiedy pestycyd jest stosowany w odpowiednich dawkach, a szkodniki wchodzą w kontakt z pestycydem, również giną. Są toksyczne dla wielu gatunków roślin, choć dla zwierząt są mniej szkodliwe niż wiele pestycydów. Główna różnica polega na tym, że herbicydy reagują z korzeniami roślin, hamując ich zdolność do wchłaniania niezbędnych minerałów, wody i składników odżywczych. Może to powodować zahamowanie wzrostu roślin, zahamowanie wzrostu nasion i słabe plony. Fungicydy są toksyczne dla grzybów i są stosowane w glebie i nasionach roślin w celu zapobiegania i leczenia chorób grzybowych.