Na czym polega system WMS?

doradztwo logistyczne

Niezależnie od wielkości magazynu, utrzymanie porządku na jego terenie wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi logistycznych. Jednym z ważnych rozwiązań w kulturze logistycznej jest system WMS, który przydaje się wszędzie tam, gdzie obsługiwana jest duża liczba przesyłek z różnych źródeł.

System WMS – co to takiego?

doradztwo logistyczne

Systemy WMS (ang. Warehouse Management system) odpowiadają za zarządzanie magazynem. Kompleksowe oprogramowanie umożliwia zarządzanie obiegiem produktów w magazynach handlowych i produkcyjnych. Analiza logistyczna przedsiębiorstw obsługujących dużą liczbę przesyłek pochodzących od różnych nadawców i kierowanych do różnych adresatów może wykazać konieczność usprawnienia ich identyfikacji. To właśnie do tego celu wykorzystywane są systemy WMS.

Co usprawnia system WMS?

Wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego WMS pozwoli usprawnić wiele aspektów logistycznych, dzięki czemu audyt logistyczny magazynu będzie prezentował się o wiele lepiej. Usprawnienie kontroli zapasów, szybsza i bardziej precyzyjna identyfikacja towarów oraz poprawienie jakości obsługi klienta to wszystko zalety wprowadzenia wspomnianych systemów do zarządzania magazynem.

Działanie systemu WMS

W obecnych czasach logistyka w przedsiębiorstwie korzysta z nowoczesnych systemów do pełnej optymalizacji zarządzania towarami. Systemy WMS odznaczają się budową modułową, co oznacza, że każdy z powiązanych ze sobą wzajemnie modułów skupia się na zarządzaniu innymi obszarem. Moduły obejmują między innymi inwentaryzację oraz mapę magazynu.