Drzewołazy – praktyczne aspekty zastosowania

Drzewołazy - praktyczne aspekty zastosowania

Praca, wykonywana w koronach drzew czy też na ich pniach, jest zjawiskiem niezwykle częstym w sadownictwie i leśnictwie. W związku z ryzykiem, jakie wiąże się z jej wykonywaniem, pracownicy, wspinający się na duże wysokości, wyposażani są w specjalne oprzyrządowanie. Ważną jego częścią są drzewołazy do chodzenia po drzewach. Co warto o nich wiedzieć?

Drzewołazy – specjalistyczne wyposażenie dla osób pracujących na wysokości

Drzewołazy to rodzaj wyposażenia, mocowanego do nóg osoby, która w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wspina się po pniach drzew. Sprzęt ten składa się najczęściej ze specjalnych kolców, uprzęży oraz wzmocnień, zapewniających stabilność całej konstrukcji. Wspomniane kolce w trakcie wędrówki po pniu wbijane są w korę drzewa, przez co sama wspinaczka jest znacznie łatwiejsza oraz bardziej bezpieczna.

Sprzęt tego typu wykonany jest z niezwykle lekkich materiałów, dzięki czemu jego użycie nie utrudnia ruchów w podczas wykonywania prac. W rezultacie drzewołazy do chodzenia po drzewach nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, lecz również znacznie ułatwiają noszącym je osobom wypełnienie powierzonych im zadań.

drzewołazy do chodzenia po drzewach

Gdzie stosowane są drzewołazy?

Obecnie drzewołazy stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie pracowników, wspinających się po pniach. Branże, w których wykorzystuje się ten sprzęt, to między innymi:

  • pielęgnacja zieleni miejskiej,
  • sadownictwo,
  • gospodarka leśna.

Bardzo często drzewołazy do chodzenia po drzewach są również wykorzystywane przez osoby, badające stan lasów w celach naukowych oraz przez strażaków. Warto zauważyć, że ich użycie powinno być połączone z zastosowaniem innych zabezpieczeń, takich jak specjalistyczne uprzęże. Osoby, użytkujące ten sprzęt, powinny też zachować odpowiednią ostrożność i kontrolować stale głębokość, na jaką wbija się kolec.