Różne typy monitorów medycznych


Monitory PET to najnowszy i najbardziej zaawansowany typ monitora diagnostycznego. PET oznacza technologię obrazowania fluorescencyjnego i odnosi się do specjalnego oprogramowania do obrazowania, które jest używane. To oprogramowanie do obrazowania wykorzystuje szersze spektrum światła, aby wykryć więcej defektów na produkcie niż robią to monitory CT. Może wykryć wady, które są tak małe jak jedna dziesiąta cala.

PET Monitor

Monitory PET są również doskonałe do wykrywania wad produktów, które mają wiele materiałów i powłok. Dzieje się tak dlatego, że używają one dłuższej długości fali światła i mogą przenikać przez grubsze materiały. To pozwala im znaleźć wady, które są ukryte wewnątrz produktów. Dane, które są dostarczane przez monitory PET są również bardzo szczegółowe.

Nie tylko poda dokładną lokalizację wady, ale także powie użytkownikowi, jaki typ wady jest obecny. Dzięki temu producenci będą wiedzieć, czy wada będzie miała negatywny wpływ na produkt końcowy, czy jest to po prostu kwestia kosmetyczna, która wymaga naprawy.

Monitory PET dostarczają również danych, które są bardziej porównywalne z badaniami laboratoryjnymi. Ułatwia to porównywanie danych z wielu partii i określanie postępu wysiłków w zakresie kontroli jakości.

Monitor rentgenowski – ważne elementy

Systemy monitorowania rentgenowskiego są przeznaczone dla branż, które potrzebują monitorowania grubości farby. Podczas gdy monitory CT znajdują wady wewnątrz produktu, monitory X-ray znajdują wady na zewnątrz.

Monitory rentgenowskie https://alstor.pl/medycyna/stacja-rtg/ wykorzystują promieniowanie do stworzenia obrazu produktu. Obraz ten pokazuje następnie wszelkie obszary, które są grubsze niż powinny być. Monitory rentgenowskie są doskonałe do wykrywania wad, gdy na produkcie znajduje się powłoka lub inny materiał. Monitory rentgenowskie są również bardzo łatwe w użyciu.

Oprogramowanie do obrazowania po prostu pokaże operatorowi obszary produktu, które wymagają więcej farby. Operatorzy mogą następnie przejść do przodu i dokonać niezbędnych korekt. Monitory rentgenowskie są również korzystne, ponieważ nie zajmują dużo miejsca. Są one również bardzo tanie w utrzymaniu i mają niskie koszty utrzymania.