Skanery bezpieczeństwa sieci: funkcje, zasady działania


Jednym z najważniejszych etapów zapewniania bezpieczeństwa informacji jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Większość specjalistów IT wie, jak niebezpieczna może być „luka” w systemie operacyjnym lub aplikacji. Kluczowe znaczenie ma znalezienie tych „dziur”, czyli – mówiąc fachowym językiem – słabych punktów, zanim zostaną one wykorzystane przez przestępców. W tym celu stworzono skanery bezpieczeństwa.

Skaner sieciowy: Dlaczego jest potrzebny?

Zaawansowani specjaliści ds. bezpieczeństwa IT wykorzystują w swojej pracy specjalistyczny sprzęt lub oprogramowanie, które skanuje sieci i ich urządzenia w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach.

Są to skanery wykrywające luki w zabezpieczeniach, czyli inaczej mówiąc skanery bezpieczeństwa sieciowego. Sprawdzają one używane aplikacje, szukają „dziur”, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów, i ostrzegają administratora o obszarach ryzyka w systemie.

Wykorzystując skaner wykrywający luki w zabezpieczeniach sieci, specjalista ds. bezpieczeństwa sieci może znacznie poprawić bezpieczeństwo sieci.

Skanery sieciowe są zatem przeznaczone do wykonywania następujących zadań:

  • Identyfikacja i analiza podatności na zagrożenia;
  • Inwentaryzacja zasobów, takich jak system operacyjny, oprogramowanie i urządzenia sieciowe;
  • Generowanie raportów opisujących luki w zabezpieczeniach i możliwości ich usuwania.

Skaner sieciowy https://alstor.pl/katalog-produktow/skanery-departamentowe/ jest niezbędnym narzędziem dla firm, których działalność jest bezpośrednio związana z przechowywaniem i przetwarzaniem unikalnych baz danych, informacji poufnych i cennych archiwów.

Bez wątpienia skanery sieciowe są niezbędne w organizacjach zajmujących się obronnością, nauką, medycyną, handlem, informatyką, finansami, reklamą, produkcją, administracją publiczną i dyspozytorniami – jednym słowem wszędzie tam, gdzie niepożądany lub wręcz niebezpieczny jest wyciek zgromadzonych informacji i baz danych osobowych klientów.